Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu zde

Organizace zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy v termínu pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2023.

 • účastní se všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2023 bude 6 let (týká se i ukrajinských dětí)
 • děti, které měly v minulém období odklad školní docházky, musí rodiče letos zapsat znovu

Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024 proběhne v období 1. března až 2. dubna pomocí aplikace Online zápis do školy.

Vlastní zápis se uskuteční 3. a 4. dubna 2023 ve škole.

Online zápis do školyPostup:

 • otevřete si aplikaci kliknutím na obrázek Online zápis do školy —>
 • vyplňte přihlášku pro své dítě a vyberte termín a čas zápisu ve škole
 • na email uvedený v přihlášce Vám přijde potvrzení spolu s odkazem na stáhnutí Žádosti o přijetí/odkladu dítěte
 • žádost doplňte, vytiskněte a podepište
 • podepsanou žádost vezměte s sebou k zápisu
 • spolu se žádostí ke přijetí/odkladu přineste rodný list dítěte
 • konečné výsledky zápisu budou zveřejněny formou registračních čísel na webových stránkách školy a na vývěsce školy ve středu 5. dubna odpoledne

Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky pro své dítě, musíte doložit dvě doporučující zprávy – od školského poradenského zařízení a od dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria přijetí ZDE

Školní zralost:

Odklad školní docházky

 • povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů
 • žádost rodičů musí být doložena doporučujícím posouzením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa
 • rodiče, vždy pečlivě zvažte, zda je odklad začátku školní docházky opravdu nutný !!

Škola nabízí

 • provoz školní družiny od 6:00 do 17.00 hodin
 • pro děti s vadou řeči pravidelnou logopedickou péči
 • speciální pomoc dětem s poruchami učení
 • školního psychologa
 • veselé zpívání
 • radost z pohybu
 • rozvíjení citu pro pohyb
 • častý pohyb dětí
 • kroužek dovedných rukou
 • rozšíření výtvarných dovedností
 • dodržování pitného režimu
 • „Ovoce do škol“ a “Školní mléko”
 • pravidelné konzultační dny třídních učitelek s rodiči
 • více v dopise pro rodiče

Na co se mohou děti dále těšit

 • vánoční besídky
 • divadelní představení
 • hudebně zábavné koncerty
 • soutěže a olympiády, …
 • sportovní vyžití
 • moderní vybavení

Co Vám vzkazují paní učitelky?

Děti, vůbec se školy nebojte! Je tady prima, hodně se toho společně naučíme, ale také nás čeká spousta legrace a zábavy. Vážení rodiče, ničeho se neobávejte, protože všechno spolu zvládneme.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy