Zápis do 1. ročníku

Organizace zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,

ve smyslu mimořádných opatření vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. do 30. dubna.

 • účastní se všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2021 bude 6 let
 • děti, které měly v minulém období odklad školní docházky, musí rodiče letos zapsat znovu

Zápisy pro školní rok 2021/2022 proběhnou v letošním roce pouze elektronicky v období 1. 4. – 30. 4. 2021 pomocí aplikace Online zápis do školy.

Online zápis do školyPostup:

 • otevřete si aplikaci kliknutím na obrázek Online zápis do školy —>
 • vyplňte přihlášku pro své dítě
 • na email uvedený v přihlášce Vám přijde potvrzení spolu s odkazem na stáhnutí Žádosti o přijetí/odkladu dítěte
 • žádost doplňte, vytiskněte a podepište.
 • podepsanou žádost je možné doručit do školy následujícími způsoby :
  • do datové schránky školy: 2exmsix,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: skola@zs-ebeso.cz,
  • poštou na adresu: ZŠ, tř. Dr. E. Beneše 50/18, 392 01 Soběslav,
  • osobním podáním: po tel. domluvě na čísle: 381 521 223, 737 481 411
  • popř. osobně do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy
 • termín pro doručení podepsané žádosti do školy je do 30. 4. 2021.
 • konečné výsledky zápisu budou zveřejněny formou registračních čísel na webových stránkách školy a na vývěsce školy do pátku 7.května.
 • spolu se žádostí ke přijetí/odkladu je nutno přiložit i prostou kopii rodného listu dítěte.

Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky pro své dítě, musíte doložit dvě doporučující zprávy – od školského poradenského zařízení a od dětského lékaře – vzhledem k současné krizové situaci je možno tyto zprávy dodat později – až do 30. 6. 2021.

Kritéria přijetí:

 • bydliště na území školského obvodu naší školy stanoveného Městem Soběslav vyhláškou č.4/2005, 1/2014 a 2/2019.
 • losování

Školní zralost:

Odklad školní docházky

 • povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů
 • žádost rodičů musí být doložena doporučujícím posouzením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa
 • rodiče, vždy pečlivě zvažte, zda je odklad začátku školní docházky opravdu nutný !!

Škola nabízí

Leták - líc
Leták - rub
 
 • provoz školní družiny od 6:00 do 17.00 hodin
 • pro děti s vadou řeči pravidelnou logopedickou péči
 • speciální pomoc dětem s poruchami učení
 • školního psychologa
 • veselé zpívání
 • radost z pohybu
 • rozvíjení citu pro pohyb
 • častý pohyb dětí
 • kroužek dovedných rukou
 • využití počítačové učebny v odpoledních hodinách
 • rozšíření výtvarných dovedností
 • dodržování pitného režimu
 • „Ovoce do škol“ a “Školní mléko”
 • pravidelné konzultační dny třídních učitelek s rodiči
 • více v dopise pro rodiče

Na co se mohou děti dále těšit

 • vánoční besídky
 • divadelní představení
 • hudebně zábavné koncerty
 • soutěže a olympiády, …
 • sportovní vyžití
 • moderní vybavení

Co Vám vzkazují paní učitelky?

Děti, vůbec se školy nebojte! Je tady prima, hodně se toho společně naučíme, ale také nás čeká spousta legrace a zábavy. Vážení rodiče, ničeho se neobávejte, protože všechno spolu zvládneme.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy