Zápis do 1. ročníku

 

Výsledky zápisu zde

Den otevřených dveří 20. března od 15:00 do 17:30 - více zde

Organizace zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy v termínu pondělí 8.dubna a v úterý 9.dubna 2024.

 • účastní se všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2024 bude 6 let (týká se i ukrajinských dětí)
 • děti, které měly v minulém období odklad školní docházky, musí rodiče letos zapsat znovu

Registrace k zápisu pro školní rok 2024/2025 proběhne v období 1. března až 7. dubna pomocí aplikace Online zápis do školy.

Vlastní zápis se uskuteční 8. a 9. dubna 2024 ve škole.

Online zápis do školyPostup:

 • otevřete si aplikaci kliknutím na obrázek Online zápis do školy —>
 • vyplňte přihlášku pro své dítě a vyberte termín a čas zápisu ve škole
 • na email uvedený v přihlášce Vám přijde potvrzení spolu s odkazem na stáhnutí Žádosti o přijetí/odkladu dítěte
 • žádost doplňte, vytiskněte a podepište
 • podepsanou žádost vezměte s sebou k zápisu
 • spolu se žádostí ke přijetí/odkladu přineste rodný list dítěte
 • konečné výsledky zápisu budou zveřejněny formou registračních čísel na webových stránkách školy a na vývěsce školy ve středu 10. dubna odpoledne

Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky pro své dítě, musíte doložit dvě doporučující zprávy – od školského poradenského zařízení a od dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria přijetí ZDE

Školní zralost:

Odklad školní docházky

 • povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů
 • žádost rodičů musí být doložena doporučujícím posouzením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa
 • rodiče, vždy pečlivě zvažte, zda je odklad začátku školní docházky opravdu nutný !!

Škola nabízí