Projekty

Logo EU + MMR

Doučování žáků škol - září 2021 - prosinec 2022

Místní akční plán vzdělávání v ORP Soběslav II.

I přes složitou situaci ve školství v souvislosti s COVID 19  jsme v roce 2021 realizovali na naší škole řadu zajímavých projektů nad rámec běžné výuky. Šlo například o jazykový kroužek pro žáky 2. ročníku. Také jsme se ve větší míře věnovali doučování žáků.

Vše se dělo pod hlavičkou projektu „MAP v ORP Soběslav II“, do kterého jsou zapojeny všechny školy na soběslavsku. Cílem projektu je dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Kromě podpory jednotlivých škol probíhá v rámci projektu další vzdělávání učitelů, výměna zkušeností a diskuse o dalším směřování škol.

Projekt: Odborná učebna jazyků

Projekt řeší vybudování odborné učebny jazyků, která bude díky svému vybavení sloužit ke zvýšení kvality vzdělávání a k rozvoji klíčových kompetencí všech žáků školy dle ŠVP. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř jeden milion Kč obdržíme dotaci 95 %. Předpokládané ukončení projektu v lednu 2021.

Zobrazit fotografie

Projekt: Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda

V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové venkovní učebny se šatnami a sociálním zázemím potřebným pro fungování venkovní učebny.

Učebna bude využívána v odborných předmětech. Odborná učebna bude sloužit ke zvyšování klíčových kompetencí a sociální inkluzi v podobě povinné výuky, ale i mimoškolních aktivit, jako jsou zájmové kroužky. 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř 4 milionů Kč na obě části projektu obdržíme dotaci 95%. A pokud vše dobře dopadne, tak bude hotovo na jaře 2020.

Zobrazit dokončenou učebnu i sociální zázemí

Příměstské tábory “Zábavné léto” – kompletní informace

Logo Ministerstva pro místní rozvojLogo MAS Lužnice

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593

Více v menu “Škola/Příměstské tábory

Projektová výuka spolupracující školy

„Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“

V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily ve dnech 31.5., 19.10., 23.11.2022 a 18.1.2023 v prostorách učebny přírodních věd základní školy projektové výuky žáků naší školy.

Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané projekty s elektronickou stavebnicí Boffin a systémem Pasco. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

31. 5. 2022

1/ Změření teploty varu vody, zhodnocení vlivu tlaku.

2/ Grafický průběh poklesu teploty v závislosti na různých typech izolací.

3/ Vyhodnocení předpokladů změny obsahu CO2 v různých situacích (živočich x rostlina, třída…).

19. 10. 2022

1/ Elektrická světla a vypínač.

2/ Sériové umístění lampy.

3/ Paralelní umístění lampy.

23. 11. 2022

1/ Měření pH nápojů univerzálním pH papírkem.

2/ Měření pH nápojů bezdrátovou sondou Pasco.

3/ Měření pH čaje (vliv přídavku cukru, soli).

18. 1. 2023

1/ Měření tíhové síly.

2/ Měření vztlakové síly.

Projektová výuka spolupracující školy

V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnily ve dnech 30.3., 18.5., 19.10., 7.12.2023 a 29.2.2024 v prostorách učebny přírodních věd základní školy projektové výuky žáků naší školy.

Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané projekty s elektronickou stavebnicí Boffin a systémem Pasco. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

30. 3. 2023

1/ Jeden směr pro LED diodu.

2/ Světlem řízená LED dioda.

3/ LED dioda s hudbou.

18. 5. 2023

1/ Magnetická síla.

2/ Impuls síly.

19. 10. 2023

1/ Elektrická světla a vypínač.

2/ Sériové umístění lampy.

3/ Paralelní umístění lampy.

7. 12. 2023

1/ 3mA měřič.

2/ 0 – 3 voltmetr.

3/ Funkce nastavitelného odporu.

29. 2. 2024

1/ Měření pH nápojů univerzálním pH papírkem.

2/ Měření pH nápojů bezdrátovou sondou Pasco.

3/ Měření pH čaje (vliv přídavku cukru, soli).

 


Název projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 6. 2. 2024 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, výměna zkušeností mezi pedagogy na téma: naplnění řemeslných oborů a uplatnění absolventů.

Prezentace se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhl dne 21. 9. 2023 seminář na téma zvyšování odborné kompetence učitelů v teoretické i praktické rovině za podpory odborníků z praxe. Seminář s odborníky firmy AGROZET České Budějovice, a.s. pobočka Tábor a byl určen učitelům oboru opravář zemědělských strojů a proběhl ve středisku odborného výcviku.

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhl dne 29. 5. 2023 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, workshop na téma: vyzkoušej si řemeslo.

Workshopu se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 16. 2. 2023 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, výměna zkušeností mezi pedagogy na téma- možnosti podpory zájmu studentů o vzdělávání v učebních oborech.

Prezentace se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy