Sdružení rodičů

Základní informace o SRPŠ

 • Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 je spolkem sdružujícím rodiče (zákonné zástupce) žáků školy, kteří zaplatili členský příspěvek.
 • Sdružení spolupracuje se školou zejména v těchto oblastech:
  • výchovně vzdělávací působení na děti,
  • podmínky zabezpečující provoz školy v oblasti materiální, hospodářské a personální,
  • hygienické a stravovací podmínky,
  • zájmové a odborné činnosti ve škole i mimo ní,
  • řešení přestupků dětí,
  • zajištění možností dalších forem spolupráce (brigády, sponzorování, atd.)
  • další činnosti Sdružení určené Radou rodičů.
 • Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada rodičů. Členy Rady rodičů jsou volení zástupci z každé třídy.
 • Výbor Rady rodičů:
  • předsedkyně: Hana Chalupová
  • místopředseda: Petr Herynek
  • pokladní: Ivana Fitlová (ekonomka školy)
 • Majetek Sdružení, který tvoří členské příspěvky, zisk ze sběru papíru, popř. dary, je určen pro materiální a finanční pomoc škole k zajištění potřeb a vyžití žáků.
 • Z tohoto majetku získává každý žák, jehož rodič je členem Sdružení, příspěvek 50 Kč na exkurzi, 50 Kč na divadelní nebo filmové představení, drobný dárek ke Dni dětí, Mikuláši apod. Žákům 7. tříd je hrazena polovina dopravy na LVVZ, dále je placeno jízdné žáků na různé soutěže (pokud je nehradí pořadatel), odměny do školních soutěží, drobné odměny na závěr školního roku žákům s výbornými studijními výsledky, drobná pozornost budoucím prvňáčkům při zápisu …
 • Členský příspěvek za jednoho žáka z rodiny schválila Rada rodičů v minimální výši 200 Kč na školní rok (horní hranice není určena).

Stanovy SRPŠ (platné od září 2015)
Seznam členů Rady rodičů pro šk. rok 2021-2022

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které je zastoupeno rodiči ze všech tříd – Radou rodičů.
Předsedkyni a místopředsedkyni si Rada rodičů bude nově volit na dubnové schůzi.

Plánované schůzky Rady rodičů ve šk. roce 2021/2022

 • úterý 23. 11. 2021 od 15:15
 • úterý 19. 4. 2022 od 15:15

Třídní rodičovské schůzky

 • 15. 9. 2021 úvodní společné schůzky ve třídě
 • 24. 11. 2021 -- pouze individuálně domluvené schůzky
 • 20. 4. 2022

Zápisy ze schůzí:

2021/2022

2020/2021

2019/2020

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy