Sdružení rodičů

 

 

Základní informace o SRPŠ

 • Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 je spolkem sdružujícím rodiče (zákonné zástupce) žáků školy, kteří zaplatili členský příspěvek.
 • Sdružení spolupracuje se školou zejména v těchto oblastech:
  • výchovně vzdělávací působení na děti,
  • podmínky zabezpečující provoz školy v oblasti materiální, hospodářské a personální,
  • hygienické a stravovací podmínky,
  • zájmové a odborné činnosti ve škole i mimo ní,
  • řešení přestupků dětí,
  • zajištění možností dalších forem spolupráce (brigády, sponzorování, atd.)
  • další činnosti Sdružení určené Radou rodičů.
 • Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada rodičů. Členy Rady rodičů jsou volení zástupci z každé třídy.
 • Výbor Rady rodičů:
  • předsedkyně: Hana Chalupová
  • místopředseda: Petr Herynek
  • pokladní: Ivana Fitlová (ekonomka školy)
 • Majetek Sdružení, který tvoří členské příspěvky, zisk ze sběru papíru, popř. dary, je určen pro materiální a finanční pomoc škole k zajištění potřeb a vyžití žáků.
 • Z tohoto majetku získává každý žák, jehož rodič je členem Sdružení, příspěvek 50 Kč na divadelní nebo filmové představení, 50 Kč na exkurzi, drobný dárek ke Dni dětí, Mikuláši apod. Žákům 7. tříd je hrazena polovina dopravy na LVVZ, dále je placeno jízdné žáků na různé soutěže (pokud je nehradí pořadatel), odměny do školních soutěží, drobné odměny na závěr školního roku žákům s výbornými studijními výsledky, drobná pozornost budoucím prvňáčkům při zápisu …
 • Členský příspěvek schválila 22. 11. 2022 Rada rodičů nově takto: výše příspěvku za každé dítě ve škole je 250,- Kč na školní rok, maximálně však za dvě děti, tj. 500,- Kč za rodinu (horní hranice není určena).

Stanovy SRPŠ (platné od září 2015)
Seznam členů Rady rodičů pro šk. rok 2023-2024

 

Plánované schůzky Rady rodičů ve šk. roce 2023/2024

 • úterý 21. 11. 2023 od 15:15
 • úterý 23. 4. 2024 od 15:15

Třídní rodičovské schůzky (konzultace)

 • 13. 9. 2023 úvodní společné schůzky v 1. ročníku
 • 20. 9. 2023 úvodní společné schůzky 2. - 9. roč.
 • 23. 11. 2023
 • 25. 4. 2024

Zápisy ze schůzí:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy