Úvod - nabídka služeb

Školní metodik prevence

Mgr. Věra Štěchová

Konzultační hodiny: 

úterý 13:45 – 14:30, středa a čtvrtek 7:30- 8:00, nebo dle předchozí domluvy

Místo: kabinet č. 1 – přízemí, jižní budova

Telefon: 734 230 192

E-mail: vstechova@zs-ebeso.cz

Úkoly školního metodika prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, se školním psychologem, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Soběslav a Policií ČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby pedagogům, žákům i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Činnost metodika prevence je zaměřena především na:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikanu, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu ,
 • rasismus, xenofobii,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy