Učební plány

  Ročník
Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 9 10 10 8 7 5 5 4 5
Cizí jazyk     3 3 3 3 3 3 3
Další cizí jazyk NJ/RJ             2 2 2
Matematika 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Prvouka 1 2 2            
Přírodověda       1 2        
Vlastivěda       1 2        
Chemie               2 2
Fyzika           2 2 2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Dějepis           2 2 2 2
Občanská výchova           1 1 1 1
Výchova ke zdraví           1 - 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika       1 1 1 1 1 1
Volitelný předmět                 1
Týdenní dotace 20 22 25 25 26 29 30 31 32

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy