TESTOVÁNÍ od ledna 2022

Informace ke změnám v testování od 3. 1. 2022 naleznete zde

Níže uvádíme změny, ke kterým dochází při testování od 3. 1. 2022:

3. 1. 2022 – 16. 1. 2022

testování žáků 2 x týdně – (pondělí a čtvrtek, tedy 3. 1., 6. 1., 10. 1., 13. 1. 2022) antigenními testy

od 17. 1. 2022

testování 1 x týdně – vždy v pondělí

– organizace testování bude následující:

1. až 9. ročník

Testování probíhá před první vyučovací hodinou (od 7:45 hodin) pod dohledem třídního učitele.

NOVĚ SE TESTUJÍ I ŽÁCI, KTEŘÍ MAJÍ DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLALI NEMOC DO 180 DNŮ.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě nebo oddělení s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod. – více zde: Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat?)

Žáci, kteří nebyli ve škole v den testování nebo přicházejí v den testování později, se testují první den po nástupu do školy nebo v den testování po příchodu do školy - testuje se ve sborovně 2. stupně.

Chtěli bychom tímto také připomenout a požádat zákonné zástupce o nahlašování PCR pozitivních výsledků žáků, pokud se testují na základě rozhodnutí zákonných zástupců (tedy nejen v případě, kdy PCR test byl proveden na základě pozitivního antigenního testu ve škole) – DĚKUJEME!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy