Projektový den ve školní družině

Projektový den ve školní družině

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pedagogický pracovník + odborník z praxe společně sestavili plán projektového dne 20. září odpoledne. Tématem bylo využití, funkce a ochrana lesa, využití stromů-zpracování dřeva.

Úvodem jsme si děti vyzkoušeli, jak dobře znají stromy - podle větví rozeznávaly různé druhy jehličnatých i listnatých stromů. Byly seznámeny  s tím, kde se pěstují sazenice stromků (lesní školka), co to je oplocenka, kdo je to lesník (má na starosti les), myslivec (pečuje o zvěř)  a dřevorubec (dělník pracující na těžbě dřeva - při kácení stromů), jak a proč začne strom usychat, když ho napadne lýkožrout.

V další části programu pan Ambrož ukázal dětem potřeby pro dřevorubce – například průměrku, zvedací kleště, měřící pásmo, obracák, klín, kalač, druhy seker - protože jednotlivé typy seker se od sebe liší hmotností, délkou topůrka, úhlem a tvarem ostří, dále jaké ochranné oblečení musí dřevorubec mít..atd. Děti  měly možnost si hodně věcí i prakticky zkusit. Byly seznámeny i s bezpečností při pohybu v lese a na skládkách dřeva.

Na závěr programu děti čekala ukázka práce motorovou pilou.

Pedagogický pracovník pak s dětmi vyplnil ještě připravené pracovní listy, kde si děti shrnuly své nabyté vědomosti z projektového dne.

Dětem se program velmi líbil a myslíme si, že si z tohoto dne odnesly řadu zajímavých informací.     M. Jonášová

FOTOGALERIE

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy