Projektový den ŠD - Netěchovice

Projektový den ŠD - Netěchovice

Jihočeské zemědělské muzeum Netěchovice 22. 9. 2021

Řemeslný program – OBILÍ

    V úvodu programu na děti čekala komentovaná prohlídka interaktivního muzea. Cílem prohlídky bylo dětem ukázat propojení zemědělství s každodenním životem, které je v moderní společnosti stále méně viditelné. Děti byly velmi překvapeny, když v truhle, kde se měl ukrývat poklad – byla půda. Půda, něco, co pokládáme za samozřejmou součást našich polí a zahrad.  Jde ale o opravdový poklad. Jediný centimetr úrodné ornice vzniká i více než stovku let. Při komentované prohlídce bylo dětem vysvětleno, jak náročnou práci měli naši předkové, kteří neměli vymoženosti dnešní doby. Jak si lidé vážili půdy a jejích darů, jak dokonale znali koloběh a zákonitosti přírody. Bohužel dnes člověk půdu svou činností znečišťuje a vyčerpává, zároveň ji neustále zabírá a stále větší plochu zastavuje. V rámci odpoledního programu OBILÍ se děti dozvěděly, čím vším musí projít obilné zrno, než se z pole dostane na náš stůl. Vyzkoušely si výmlat obilí cepem, čištění obilí na fukárku, mletí mouky na kamenném mlýnku a nakonec si z mouky upekly obilné placky.

Po ukončení výukového programu čekala na děti odměna – zadováděly si v agrohopsáriu, které bylo plné sena a prolézaček z balíků slámy.

Na závěr si děti mohly v malém místním obchůdku koupit drobné občerstvení a suvenýry.

Řemeslný program  - OVČÍ VLNA

  V úvodní části projektového dne na děti čekala komentovaná prohlídka muzea. Jednotlivé části expozice byly zaměřené na přípravu půdy, setí, sklizeň, zpracování zemědělských produktů a řemesla. Děti zde využívaly interaktivní a hrací prvky, aby pochopily spojitosti, že chléb se peče z mouky, která se vyrábí z obilí. Děti si mnohdy ani neuvědomují, že zemědělci pracují za každého počasí, v průběhu celého roku, že musí zajistit, aby zvířata měla dostatek potravy, vody a byla v bezpečí na pastvinách i ve stájích, kde žijí. Hlavním tématem projektového dne bylo zpracování ovčí vlny. Děti se dozvěděly zajímavé informace o zvířatech, která se chovají kvůli své srsti. Viděly, že po ostříhání je potřeba získanou vlnu roztřídit podle kvality. Pokud jsou ovečky z čistého prostředí, tak se můžeme pustit do předení rovnou a vlnu vypereme až poté. Vyzkoušely si činnosti spojené se zpracováním – česání ovčího rouna, předení a hlavně plstění – suché a mokré. Každé dítě si odneslo plstěný výrobek domů pro radost.

Na závěr programu si děti mohly zadovádět na dvoře v Agrohopsáriu.

V malém místním obchůdku si před odjezdem zakoupily drobné suvenýry.          M. Jonášová

FOTOGALERIE

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy