Informace

Dokumenty ke stažení

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ŠKOLNÍ JIDELNY a PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ke stažení zde

Školní jídelna poskytuje stravování žákům věkové kategorie 7 – 10 let, 11 – 14 let a 15 a více let v rámci hmotného zabezpečení žáků § 122 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, stanovenými výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Denní finanční limit na potraviny oběd od 1. 9. 2022:

  • Věková kategorie 7–10 let – 32 Kč
  • věková kategorie 11–14 let – 38 Kč
  • věková kategorie 15 a více let – 42 Kč

Výdej obědů:

  • 11:00 – 11:30 hodin – cizí strávníci
  • 11:35 – 13:45 hodin – žáci a studenti všech kategorií

Každý žák či student přihlášený ke stravování má právo odebírat 1 jídlo denně za výše uvedenou cenu, která je dotovaná státním rozpočtem.  

Každý nový strávník si musí zakoupit v kanceláři školní jídelny bezkontaktní čip v ceně 120 Kč. Na čip se vztahuje záruka 24 měsíců. Při ukončení stravování po uplynutí záruky se čip nevrací. Při ztrátě či znehodnocení čipu je strávník povinen si neprodleně zakoupit čip nový.

V době nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na poskytování dotovaného stravování. Je povinností žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby ihned informovali jídelnu o odhlášení stravy. Prosím odhlašujte zavčas, při onemocnění žáka si mohou rodiče v první den nemoci (u oběda č.1) nebo dvou dní nemoci (u oběda č. 2) vyzvednout stravu. Od druhého dne nemoci si žáci mohou zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí strávníky (110 Kč).

Měsíční úplata za poskytované služby:

Za stravování ve ŠJ podle počtu jídel v měsíci. Úhrada se provádí bezhotovostním způsobem SOUHLAS S INKASEM.

Škola inkasuje potřebné částky 1x za měsíc k 15. pracovnímu dni v měsíci.

Při zadávání souhlasu s inkasem ve Vaší bance doporučujeme zadat svolení bez limitu Kč a bez časového omezení – po celou dobu studia žáka, a bez var. symbolu.

V případě, že Vaše banka v některém měsíci neprovede požadovanou inkasní platbu, je zapotřebí ihned doplatit dlužnou částku v hotovosti do pokladny školní jídelny nebo kontaktovat vedoucí školní jídelny a domluvit se na úhradě převodem.

Pokyny pro strávníky k zadání SOUHLASU S INKASEM:

Zadáte ve Vaší bance osobně na pobočce nebo přes internetové bankovnictví.

  1. Bankovní účet školy = Komerční banka 78-1323940237/0100 (ze všech bankovních účtů)
  2. Variabilní symbol = neuvádět, systém si ho vygeneruje sám
  3. Částka Kč = Limit se neuvádí / pokud limit uvedete, prosím zadejte dostatečnou výši

Poznámka: při zřízení souhlasu s inkasem neuvádějte počet dnů mezi inkasy (popř. uvádějte 0).

Přihlášku ke stravování odevzdejte do kanceláře školní jídelny do konce června (noví strávníci co nejdříve po začátku školního roku). Bez odevzdané vyplněné přihlášky není možné zahájit stravování.

Informace:

Adresa ŠJ:
28. října 423
392 01 Soběslav

Tel.:

  • 381 524 706
  • 734 230 193

E-mail:

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy