Žáci čtvrtých tříd ukončili plavání

Tak už to skončilo. Dva roky jsme měli možnost navštěvovat plavecký bazén v Jindřichově Hradci a zde se za pomoci instruktorek naučit plavat. Někteří z nás to už sice uměli, ale vždy se lze ještě zdokonalit, naučit se nové styly, šipku, být rychlejší, umět plavat pod vodou….. Někteří z nás překonali i sami sebe, svůj strach. Měli jsme pokaždé radost, když jsme za odměnu mohli navštívit relaxační část objektu. Tam jsme dováděli na tobogánu a v divoké řece. Své plavecké dovednosti jsme zúročili při poslední návštěvě, kdy byl náš výcvik zakončen plaveckými závody. Nemohli jsme sice vyhrát všichni, ale řídili jsme se heslem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Teď už nezbývá než zvolat:“ Plavání Nazdar!“ „Zdar!“   Za žáky čtvrtých tříd jejich třídní učitelky

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy