Trestný čin, přestupek, trestní odpovědnost, orgány právní ochrany

Takové bylo hlavní téma besedy dvou soudců s našimi žáky 9.tříd. 

Beseda se uskutečnila 17.února 2023. 

Mgr. Miroslav Jurman, soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích, a Mgr. Jan Sklenář, soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích, se žáky besedovali na jedno z témat, které je pro každého nejenom poučné, ale i velmi zajímavé.  

Naši hosté hovořili o právu, právních odvětvích, práci soudce, soudním řízení, trestech a trestní odpovědnosti. Beseda se dotýkala i problematiky návykových látek a sociálních sítí v souvislosti se zákony a jejich porušováním.  

Vyprávěli zajímavé případy ze své soudní praxe a odpověděli na všechny dotazy, které žáci měli. 

Připomněli také důležitost morální odpovědnosti každého člověka.  

Mgr. Věra Štěchová 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy