Příměstský tábor 2023

Informace o příměstském táboře „Zábavné léto“

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 pořádá příměstský tábor v Soběslavi v průběhu hlavních školních prázdnin.

Příměstský tábor proběhne v areálu školy v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00. Příchod dětí do školy mezi 7. a 8. hodinou, odchod mezi 16. a 17. hodinou.

2023 – čtyři turnusy:   31.7. – 4.8.         7. – 11. 8.            14. – 18. 8.            21. – 25.8.

Pro koho je tábor určen: děti z 1. až 5. ročníku základní školy. Přednostně budou přijímány děti z naší školy, až poté ostatní děti.

Cena tábora: celodenní péče a program se stravou (oběd, 2x svačinka a pití) za cenu 2.100,-Kč/ jeden turnus a příp. další výdaje (doprava a vstupy na výlet mimo Soběslav)

Několik zásadních informací

Rodič musí podat závaznou přihlášku do 30. 4. 2023 (postačí emailem – skola@zs-ebeso.cz nebo vhodit do schránky u vchodu II. stupně). Po obdržení přihlášky Vám bude sděleno, zda bylo dítě přijato na požadovaný turnus příměstského tábora. PŘIHLÁŠKA

Přihlášky odevzdejte vyplněné co nejdříve! V případě velkého zájmu rozhoduje o přijetí dítěte na tábor den a čas podání přihlášky!

Další dokumenty potřebné před nástupem dítěte na tábor budeme konkretizovat koncem května.

V den nástupu dítěte na tábor dále bude nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a nástupní list.

Počet účastníků jednotlivých turnusů příměstského tábora je stanoven na max. 20 dětí, v případě nižšího počtu může být turnus zrušen.

Stravování pro příměstské tábory bude zajišťovat naše školní jídelna. Jídelníček bude navržen tak, aby vyhovoval věkovému složení dětí. Na každý den bude zajištěn oběd a dopolední a odpolední svačina včetně pití.

Dále specifikujeme platební podmínky.

Uhraďte prosím příspěvek 2.100 Kč až po výzvě k platbě (zašleme na mail uvedený v přihlášce - pravděpodobně od poloviny června) nejpozději do 3. 7. 2023 na bankovní účet u KB Soběslav čú. 3639301/0100. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte (ve tvaru dd.mm.rrrr) a do poznámky prosím napište vždy jméno dítěte a číslo turnusu tj. I. nebo II. nebo III. nebo IV.

Kontaktní osoby: Mgr. Eva Radostová, koordinátorka příměstského tábora, e-mail: eradostova@zs-ebeso.cz nebo volejte 737 481 411

Krásné léto vám i vašim dětem za všechny organizátory přeje:

Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy a Mgr. Eva Radostová, koordinátorka příměstského tábora

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy