Příměstský tábor 2022, !! všechny termíny již plně obsazeny !!

Informace o příměstském táboře „Zábavné léto“

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 pořádá ve spolupráci s MAS Lužnice příměstský tábor v Soběslavi v průběhu hlavních školních prázdnin.

Příměstský tábor proběhne v areálu školy v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00. Příchod dětí do školy mezi 7. a 8. hodinou, odchod mezi 16. a 17. hodinou.

2022 – čtyři turnusy: 25. – 29. 7.          1. – 5. 8.              8. – 12. 8.               15. – 19. 8.            všechny termíny již plně obsazeny !!

Pro koho je tábor určen: děti z 1. až 5. ročníku základní školy ze Soběslavi a okolí.

Cena tábora: celodenní péče a program díky MAS Lužnice zdarma, rodiče budou hradit pouze příspěvek na stravu (oběd, 2x svačinka), pitný režim v ceně 500,- Kč/ jeden turnus a příp. další výdaje (doprava a vstupy na výletě mimo Soběslav)

Několik zásadních informací

Rodič musí podat závaznou přihlášku do 30. 4. 2022 (postačí emailem – skola@zs-ebeso.cz nebo do schránky u vchodu II. stupně). Po obdržení přihlášky Vám bude sděleno, zda bylo dítě přijato na požadovaný turnus příměstského tábora. PŘIHLÁŠKA

Přihlášky odevzdejte vyplněné co nejdříve! V případě velkého zájmu rozhoduje o přijetí dítěte na tábor den a čas podání přihlášky!

Další dokumenty potřebné před nástupem dítěte na tábor budeme konkretizovat na začátku dubna.

V den nástupu dítěte na tábor dále bude nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a nástupní list.

Počet účastníků jednotlivých turnusů příměstského tábora je stanoven na 14 – 18 dětí,

v případě nižšího počtu může být turnus zrušen.

Stravování pro příměstské tábory bude zajišťovat naše školní jídelna. Jídelníček bude navržen tak, aby vyhovoval věkovému složení dětí. Na každý den bude zajištěn oběd a dopolední a odpolední svačina včetně pití.

Dále specifikujeme platební podmínky.

Uhraďte prosím příspěvek 500 Kč až po výzvě k platbě (zašleme na mail uvedený v přihlášce - pravděpodobně od poloviny června) nejpozději do 4. 7. 2022 na bankovní účet u KB Soběslav čú. 3639301/0100. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte (ve tvaru dd.mm.rrrr) a do poznámky prosím napište vždy jméno dítěte a číslo turnusu tj. I. nebo II. nebo III. nebo IV.

Konání příměstského tábora je i v letošním roce podmíněno příznivou epidemickou situací.

Kontaktní osoby: Mgr. Eva Radostová, koordinátorka příměstského tábora, hlavní kontaktní osoba e-mail: eradostova@zs-ebeso.cz nebo volejte 737 481 411

Krásné léto vám i vašim dětem za všechny organizátory přeje:

Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy a Mgr. Eva Radostová, koordinátorka příměstského tábora

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy