My v tom Jihočechy nenecháme - grantový program Jihočeského kraje

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 • Příjem žádostí probíhá od 15. 9. 2022 až do 31. 12. 2022 - administraci na škole zajišťuje Klára Šedová, DiS., sedovak(@)zs-ebeso.cz, tel.381 521 223.
  • Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

   • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

   • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

   • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majteku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

   • Veškeré podrobné informace k Programu podá rodičům regionální pracoviště Úřadu práce.

 • Podporované aktivity v rámci školy:
  • školní stravování,
  • zájmové vzdělávání ve školní družině,
  • lyžařský výcvikový kurz,
  • děti do bruslí - 1. ročník
  • výuka plavání - 2. ročník
 • Maximální podpora je 4.000,- Kč
 • Příspěvek bude vyplácen zpětně

My v tom Jihočechy nenecháme – Grantový program

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy